แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย

 • ตค. 8

  เนื่องจากเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและเว็บจาก royin เป็น orst ระบบจึงมีการเปลี่ยนแปลง URL เวบเป็น https://etest.orst.go.th

 • มค. 4

  ระบบมีการเพิ่มข้อมูลคลังคำถาม และ เพิ่มจำนวนชุดแบบทดสอบใหม่ สำหรับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย

 • สค. 28

  โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร

 • สค. 17

  ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย

สมัครสมาชิกใหม่ หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อทำข้อสอบได้ที่นี่

คลิก